कानूनी साहायता नेपाल (Legal Aid-Nepal),


कानूनी साहायता नेपाल , संस्था दर्ता ऐन, २०३४” को अधिनमा रहीे २०७४ साल भाद्र २१ गते, जिल्ला प्रशासन कार्यलय, काठमाडौंँमा विधिवत दर्ता भई सञ्चालित एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला, संगठित, स्वशासित, गैर–नाफामूलक, गैर–राजनीतिक, तथा गैर–सरकारी संस्था (NGO) हो । यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यलय का.म.न.पा. वडा नं. २९, अनामनगरमा छ । विषेश गरी कानूनको विद्यार्थीहरुको साझा पहल, प्रयास र प्रतिबद्धताको परिणाम स्वरुप जन्मिएको यस संस्थाले “कानूनको अनभिज्ञता कसैलाई पनि क्षम्य हुँदैन” भन्ने मान्यतालाई मुख्य आधार बनाई समुदायको सहयोग, सहभागिता र परिचालनमा आधारित रहेर समुदायकै निम्ति कानूनी चेतना, सहयोग एवं अधिकार र कर्तब्य बोध गराउँदै सामाजिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ